Domain sahibine ulaşmak için posta kutumuza gelen talepleri / e-mail bildirimlerini kabul etmiyoruz. .
Domain sahibi ile iletişime geçmek için Domain Sahibine Ulaşın.

KULLANIM KOŞULLARI

Yayın Tarihi: 1 Ocak 2014


Bu alan adı Proxy hizmet sözleşmesi (“sözleşme”), merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ve bir ICANN akredite kuruluşu olan FBS Inc. şirketinin, alan adı sahiplerine sunduğu, domain whois bilgilerinin gizliliğini sağlayan whoisprotection.biz servisinin, kullanıcılarına verdiği hizmetlerin şart ve koşullarını belirtmek için düzenlenmiştir. whoisprotection.biz web sitesinde değiştirilen şartları yayınlamak kaydıyla istediği zaman bu Sözleşmede değişiklik yapabileceğini ve FBS Inc. şirketinin sahip olduğu whoisprotection.biz tarafından sağlanan hizmetlerde değişikliğe neden olan tüm yeni, farklı veya ek özelliklerin otomatik olarak bu Sözleşme kapsamında olacağını kabul edersiniz. Bunun sizin için bağlayıcı olduğunu kabul etmiyorsanız veya bu Sözleşmenin şartlarına ve koşullarına ve buradaki tüm değişikliklere itiraz ediyorsanız whoisprotection.biz hizmetlerini kullanmayın veya bunlara erişmeyin. Sözleşmede böyle bir değişiklik yapıldıktan sonra whoisprotection.biz hizmetlerini ve web sitesini kullanmaya devam ediyor olmanız, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.


Bu Sözleşme whoisprotection.biz ve siz, mirasçılarınız, vekilleriniz, aracılarınız ve yüklenicileriniz ("Siz") arasında kabul edilir ve elektronik olarak yürürlüğe girdikten sonra geçerli olur. Bu Sözleşme WHOİSPROTECTİON.BİZ ile ilişkinizin şartlarını ve koşullarını, WHOİSPROTECTİON.BİZ hizmetlerini kullanımınızı belirler, Siz ve WHOİSPROTECTİON.BİZ arasındaki Sözleşmenin bütününü oluşturur. WHOİSPROTECTİON.BİZ Hizmetlerini kullanarak bu Sözleşmenin tüm şartlarını ve koşullarını okuyup anladığınızı, sizin için bağlayıcı olduğunu kabul edersiniz ve bu Sözleşmenin şartlarının şu taraflarca yapılan işlemler söz konusu olduğunda bağlayıcı olacağını kabul edersiniz:


 1. i. Kendi adınıza
 2. ii. Aracınız gibi davranan herkes ve
 3. iii. Yapılan işlemlerin Sizin adınıza ve/veya onayınızla yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın, WHOİSPROTECTION.BİZ ile kurduğunuz hesabı kullanan herkes.

Sizin adınıza hareket eden ve WHOİSPROTECTİON.BİZ hizmetlerini kullanan veya satın alan üçüncü taraflarca yapılan beyanların sizin için bağlayıcı olduğunu kabul edersiniz. Ayrıca, WHOİSPROTECTİON.BİZ web sitesindeki veya WHOİSPROTECTİON.BİZ tanıtım materyallerindeki genel ifadelerin WHOİSPROTECTİON.BİZ için bağlayıcı olmayacağını kabul edersiniz. İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu ("ICANN") (Yeknesak Uyuşmazlık Çözüm Sistemi ("Uyuşmazlık Çözüm Sistemi") ve Alan Adı Kayıt Kuruluşu (yani alan adı kaydını yaptığınız ICANN-onaylı kişi veya kuruluş) dahil) tarafından yayımlanan şartlara ve koşullara uyacağınızı kabul edersiniz.


1. WHOİSPROTECTİON.BİZ 'NIN ÖZEL KAYIT HİZMETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA


WHOİSPROTECTİON.BİZ 'ye bağlı Alan Adı Kayıt Kuruluşu ile WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin özel kayıt hizmetine abone olduğunuzda belirlediğiniz kullanılabilir her alan adı kayıt bilgileri WHOİSPROTECTİON.BİZ adında Alan Adı Kayıt Kuruluşu olarak kaydedilecektir. Her alan adı kaydı için WHOİSPROTECTİON.BİZ sizin adınıza Alan Adı Kayıt Kuruluşu olarak belirlenmesinin karşılığında WHOİSPROTECTİON.BİZ bu Sözleşmedeki Bölüm 4 uyarınca adınızı, posta adresinizi, e-posta adresinizi, telefon ve faks numaralarınızı gizli tutar. WHOİSPROTECTİON.BİZ , Alan adı kaydınızın Alan Adı Kayıt Kuruluşu olduğunda aşağıdaki bilgiler (ve kişisel bilgileriniz hariç) ICANN politikası ile belirlendiği gibi "Whois" dizininde herkese açık şekilde kullanılabilir olacaktır:


 1. i. Alan adının ve proxy e-posta adresinin Alan Adı Kayıt Kuruluşu olarak WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin adı, Alan Adı Kayıt Kuruluşunun iletişim bilgileri için telefon numarası ve posta adresi;
 2. ii. Alan adı kayıt bilgileri teknik ilgili kişisinin proxy posta adresi ve telefon numarası;
 3. iii.Alan adı kaydının yönetici ilgili kişisinin proxy e-posta adresi, posta adresi ve telefon numarası;
 4. iv.Alan adı kaydı faturasının ilgili kişisinin proxy e-posta adresi, posta adresi ve telefon numarası;
 5. v. Alan adı için belirlediğiniz birincil ve ikincil alan adı sunucuları;
 6. vi.Alan adının orijinal kayıt tarihi ve sona erme tarihini ve
 7. vii.Alan Adı Kayıt Kuruluşu kimliği.

2. SAHIP OLDUĞUNUZ ALAN ADI KAYDINDAN TAM YARARLANMA


WHOİSPROTECTİON.BİZ , "Whois" dizininde belirlediğiniz her bir alan adı kayıt bilgilerini Alan Adı Kayıt Kuruluşu olarak görüntüleyecek olmasına rağmen aşağıdaki Bölüm 4 uyarınca, her bir alan adı kayıt bilgileriyle ilişkili alan adı kayıt bilgilerinden yararlanmaya devam edeceksiniz:


 1. i. Her bir alan adı kayıt bilgisiyle ilişkili WHOİSPROTECTİON.BİZ hizmetinin iptalini gerektireceğinden her alan adı kayıt bilgisini satma, transfer etme veya atama hakkı;
 2. ii. Her alan adı noktası için birincil ve ikincil alan adı sunucusu belirleme de dahil olmak üzere her alan adı kaydının kullanımını kontrol etme hakkı;
 3. iii. Her bir alan adının kayıt bilgilerini iptal etme hakkı;
 4. iv. Sözleşme bilgileriniz "Whois" dizininde listelendiğinden her bir alan adı kaydıyla ve/veya WHOİSPROTECTİON.BİZ gizli hizmetlerinizle ilişkili WHOİSPROTECTİON.BİZ hizmetlerini iptal etme hakkı ve
 5. v. Süresinin sona ermesi durumunda her bir alan adı kayıt bilgilerini yenileme hakkı, Alan Adı Kayıt Kuruluşunun geçerli kurallarına ve prolitikalarına tabidir.

3. KİŞİSEL BİLGİLER VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ; BEYAN VE GARANTİLER; HESAP GÜVENLİĞİ


Kişisel Bilgiler ve Bildirim Yükümlülükleriniz

WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin sizin Alan Adı Kayıt Kuruluşunuz olduğu her alan adı için şu konularda doğru ve güncel bilgiler sağlayacağınızı kabul edersiniz:


 1. i. Alan adı kaydının Alan Adı Kayıt Kuruluşu ilgili kişisi için ad, e-posta adresi, posta adresi, telefon ve faks numaraları;
 2. ii. Alan adı kayıt bilgileri teknik ilgili kişisinin e-posta adresi, posta adresi, telefon ve faks numaraları;
 3. iii. Alan adı kayıt bilgilerinin yönetici ilgili kişisinin e-posta adresi, posta adresi, telefon ve faks numaraları;
 4. iv. Alan adı kayıt bilgilerinin fatura ilgili kişisinin e-posta adresi, posta adresi, telefon ve faks numaraları;
 5. v. İstendiğinde kimlik doğrulaması için resmi onaylı fotoğraflı kimlik ve/veya resmi onaylı ticari kimlik sağlamayı kabul edersiniz.

Şunları kabul edersiniz:


 1. i. WHOİSPROTECTİON.BİZ hizmetlerine abone olmak üzere sağladığınız kişisel bilgilerinizin değişmesi halinde bu durumu üç (3) takvim günü içerisinde WHOİSPROTECTİON.BİZ 'ye bildirin;
 2. ii. Sağladığınız kişisel bilgilerin geçerliliğini belirlemek üzere WHOİSPROTECTİON.BİZ tarafından yapılacak soruşturmaya üç (3) takvim günü içinde yanıt verin ve
 3. iii. Aşağıdaki Bölüm 5(c)’de daha ayrıntılı belirtildiği şekilde, Sizinle ve/veya Alan adı kayıt bilgilerinizle ilgili olarak WHOİSPROTECTİON.BİZ ’nin aldığı yazışmaya ilişkin WHOİSPROTECTİON.BİZ ’nin size gönderdiği e-posta iletilerini zamanında yanıtlayın.

Kişisel bilgilerinizin her zaman güncel ve doğru olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdur.


Yenilemeler

Kayıt Sorumlusu olarak WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin Alan Adı Kayıt Kuruluşunun o zaman geçerli olan ücreti kadar kredi kartınızdan çekim yapması için ayarlayacağını kabul edersiniz.


Yenileme ücretleri, tek çekimdir, iadesi mümkün değildir.


Herhangi bir nedenle WHOİSPROTECTİON.BİZ ve/veya Alan adınız için Alan Adı Kayıt Kuruluşu sağlanan hizmetin tam tutarını kredi kartınızdan çekemezse ya da WHOİSPROTECTİON.BİZ ve/veya Alan Adı Kayıt Kuruluşu sağladığınız kredi kartınızdan daha önce çekmiş olduğu ücreti tekrar çekerse, WHOİSPROTECTİON.BİZ ve/veya Alan Adı Kayıt Kuruluşunun, size bildirmeksizin, WHOİSPROTECTİON.BİZ tarafından sağlanan tüm hizmetlerin derhal iptal edilmesi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, ödemeyi almak için tüm mevcut hukuki yolları deneyeceğini kabul edersiniz.


Beyanlar ve Garantiler

WHOİSPROTECTİON.BİZ 'ye sağladığınız tüm bilgilerin güvenilir, tam, güncel ve doğru olduğunu garanti edersiniz. Ayrıca WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin özel kayıt hizmetlerini iyi niyetle kullanıyor olduğunuzu ve Alan adınızın üçüncü bir tarafın yasal haklarını ya da üçüncü tarafın ticari markasını veya ticari adını ihlal edip etmediği hakkında bilginiz olmadığını da garanti edersiniz. Ayrıca WHOİSPROTECTİON.BİZ tarafından sizin adınıza kaydedilen alan adının; yasal olmayan veya ahlaka aykırı aktivitelerde bulunmak ve bunlara katılmak üzere (aşağıdaki Bölüm 4'te belirtildiği gibi) kullanmayacağınızı, bu Alan Adıyla Spam göndermeyeceğinizi veya bu Alan Adına yazılım veya donanımın işlevselliğini kesintiye uğratacak, sınırlayacak veya bu işlevselliğe zarar verecek virüs, solucan, böcek, Truva atları veya başka kodlar, dosyalar veya programlar eklemeyeceğinizi garanti edersiniz.


Hesap Güvenliği

Müşteri numarası/giriş kimliği ve şifre ("Hesap Erişim Bilgileri") bilgilerinin gizliliğini sağlamaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Hesabınızın yetkisiz kullanımını veya herhangi bir güvenlik ihlalini WHOİSPROTECTİON.BİZ 'ye derhal bildirmeyi kabul edersiniz. Hesap Erişim Bilgilerinizin başkası tarafından bilginiz dahilinde veya bilginiz dışında kullanılmasından kaynaklanan hiçbir kayıptan WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Hesap Erişim Bilgilerinizin başkası tarafından kullanılması durumunda WHOİSPROTECTİON.BİZ veya başka bir taraf kayba uğrarsa bu durumdan sizin sorumlu olabileceğinizi kabul edersiniz. Güvenlik amacıyla, Hesap Erişim Bilgilerinizi güvenli bir yerde saklamalı ve Hesap Erişim Bilgilerinize başkalarının erişim sağlamasını engellemek üzere önlemler almalısınız. Üyeliği siz veya başkaları tarafından yapıldığı fark etmeksizin, hesabınızla ilgili tüm aktivitelerden tamamen sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. WHOİSPROTECTİON.BİZ , aktivitenin sizin yetki vermenizle gerçekleşip gerçekleşmediği fark etmeksizin, Hesabınızdaki her bir aktiviteden sorumlu olmaktan özellikle feragat eder.


4. WHOİSPROTECTİON.BİZ 'NIN HİZMETİ REDDETME, ASKIYA ALMA, SONA ERDIRME VE KİŞİSEL BİLGİLERİNİ İFŞA ETME HAKKI VARDIR


WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin yalnızca kendi takdirine bağlı olarak Size karşı hiçbir şekilde sorumluluğu olmaksızın tam hak ve yetki sahibi olduğunu anlar ve kabul edersiniz:


 • i. Şu durumlarda gizlilik hizmetini iptal etmek (yani bilgileriniz “Whois” dizininde görünecektir) ve/veya WHOİSPROTECTİON.BİZ ’ye sağladığınız ad ve kişisel bilgilerinizi ifşa etmek:
  • A. Kanunların gerektirdiği şekilde, kanunların emrine uymak için bu eylemde bulunulması gerekli ise ve bu nedenle eylem iyi niyetli olarak gerçekleştirilmişse;
  • B. WHOİSPROTECTİON.BİZ ile sunulan yasal işlemlere uymak için veya
  • C. ICANN kuralları, politikaları veya prosedürlerine uymak için
 • ii. WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin sizin adınıza alan adı kayıt kuruluşu olarak "Whois" dizininde listelediği alan adını kullanmanızdan kaynaklanan olası veya gerçekleşmiş tüm üçüncü taraf hak taleplerini çözmek; veya
 • iii. WHOİSPROTECTİON.BİZ için gerekli olan diğer tüm işlemleri gerçekleştirin:
  • A. Bu Sözleşmenin veya WHOİSPROTECTİON.BİZ Spam Engelleme Politikasının hükümlerinin ihlali durumunda,
  • B. Geçerli alan adı kaydının entegrasyonunu ve kararlılığını korumak için,
  • C. Geçerli kanunlara, hükümet kurallarına ve gerekliliklerine, mahkeme celplerine, mahkeme kararlarına veya kanuni yaptırımlara uymak için,
  • D. ICANN’ın Uyuşmazlık Çözüm Sistemine uymak için,
  • E. WHOİSPROTECTİON.BİZ ’nin, ana şirketlerinin, bağlı şirketlerinin, yan kuruluşlarının, paydaşlarının, aracılarının, müdürlerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının tarafından finansal kayıp veya yasal sorumluluk (adli) oluşmasını önlemek için,
  • F. WHOİSPROTECTİON.BİZ ’nin sizin adınıza alan adı kayıt kuruluşu olduğu alan adının üçüncü bir tarafın ticari markasını, ticari adını veya diğer yasal haklarını ihlal etmesi durumunda,
  • G. WHOİSPROTECTİON.BİZ hizmetlerinin aşağıdaki amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasal olmayan veya ahlaka aykırı aktivitelerde bulunmak ve bunlara katılmak üzere kullanıldığının WHOİSPROTECTİON.BİZ tarafından tespit edilmesi durumunda:
   • 1. Üçüncü tarafların cinselliğe yönelik ilgilerine hitap eden;
   • 2. Üçüncü taraflara iftirada bulunma, utandırma, zarar verme, hakaret etme, tehdit etme veya tacizde bulunma;
   • 3. Eyalet, federal veya uluslararası kanunların ihlali;
   • 4. Nefret suçları, terörizm ve çocuk pornografisi içeren;
   • 5. Haksız, müstehcen, üçüncü tarafın gizli bilgilerini ifşa eden, ırkçı, etnik veya başka bir şekilde uygunsuz;
   • 6. Üçüncü taraf kimliğini taklit etme;
   • 7. Herhangi bir şekilde çocuklara zarar verme veya
   • 8. Virüsler, Truva Atları, erişim kodları, sisteme izinsiz erişim, solucanlar, zaman bombaları ya da yazılım, donanım, fabrika, ağ, sistem, veri veya kişisel tanımlayıcı bilgileri kesintiye uğratan, bunlara zarar veren, bozan, engelleyen, durduran, kötüye kullanan diğer tüm kodlar, rutinler, mekanizmalar, cihazlar veya öğeler ile ilgisi olma veya tüm bunları bulaştırmayı amaçlar.

Alan adı kaydınızdan veya WHOİSPROTECTİON.BİZ hizmetlerini kullanımınızdan kaynaklanan yasal veya idari davalarda WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin davalı veya soruşturulan taraf olarak adlandırılması durumunda özel kayıt hizmetinizin iptal edilebileceğini, yani alan adı kayıt bilgileriniz gösterileceğini ve kimliğinizin Kayıt Sorumlusu olarak Whois dizininde açıklanacağını anlar ve kabul edersiniz.


Şu durumlarda:


 • i. WHOİSPROTECTİON.BİZ yukarıdaki i, ii ve iii numaralı alt bölümlerde veya bölüm 5'te belirtilen eylemlerden birini uygular ve/veya
 • ii. WHOİSPROTECTİON.BİZ hizmetini herhangi bir nedenle iptal etmeyi seçebilirsiniz --

WHOİSPROTECTİON.BİZ veya Alan Adı Kayıt Kuruluşu ne için olduğu fark etmeksizin ödediğiniz tüm ücretleri iade edecektir.


5. İLETİŞİMLERİ İLETME


a. Yazışmayı İletme


WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin adı, posta adresi ve telefon numarası Whois dizininde listelendiği için, WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin e-posta, taahhütlü posta veya izlenebilir kurye postası (UPS, FedEx veya DHL gibi) ya da birinci sınıf ABD postası ile aldığı, Alan adınıza yönlendirilen iletişimleri inceleyeceğini ve ileteceğini kabul edersiniz. WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin birinci sınıf posta (kanuni bildirimler hariç), "önemsiz" posta veya diğer istenmeyen iletişimleri kullanarak size posta iletmeyeceğini özellikle kabul edersiniz ve WHOİSPROTECTİON.BİZ 'yi bu türden iletişimleri ortadan kaldırma ve açmadan alıcıya iade etme yetkisi verirsiniz. WHOİSPROTECTİON.BİZ tarafından Alan adınıza yönlendirilen ancak size iletilmeyen iletişimleri alamamanızdan kaynaklanan tüm hak taleplerinden feragat etmeyi kabul edersiniz.


b. E-postanın İletilmesi

Whois dizini satın alınan her alan adı kaydı için bir e-posta adresi gerektirir. Özel bir alan adı kaydı satın aldığınızda WHOİSPROTECTİON.BİZ bu alan adı için özel bir e-posta adresi oluşturur, "@whoisprotection.biz". Ardından bu özel e-posta adresine ileti gönderildiğinde WHOİSPROTECTİON.BİZ , bu belirli alan adı için seçtiğiniz e-posta tercihlerine göre bunları işler. Seçebileceğiniz üç (3) e-posta tercihi vardır. Şunlar arasından seçim yapabilirsiniz:


 • i. Tüm mesajlar iletildi;
 • ii. Tüm mesajlar Spam filtresinden geçirildi ve sonra iletildi veya
 • iii. Hiçbir mesaj iletilmedi.

Tüm iletişimlerde olduğu gibi, Alan adınıza yönlendirilen e-postayı alamama durumu (WHOİSPROTECTİON.BİZ tarafından iletilen e-postalar değil) sizden kaynaklanıyorsa tüm hak taleplerinden feragat etmeyi kabul edersiniz.


c. Yazışma İle İlgili Bildirimler ve Yanıtlama Yükümlülüğünüz

WHOİSPROTECTİON.BİZ taahhütlü olarak veya izlenebilir kurye ile gelen bir posta veya Alan adınızla ilgili yasal bildirimler aldığında, genellikle postayı size e-posta yoluyla iletmeye çalışır. Alan adı kaydınızın bir tür ihtilaf ile ilgisi olduğunu veya hemen temlikinin gerektiğini belirten WHOİSPROTECTİON.BİZ tarafından gönderilen e-postayı ve/veya postayı yanıtlamazsanız WHOİSPROTECTİON.BİZ Kimliğinizi derhal açıklayabilir ve/veya söz konusu alan adı kaydı/kayıtları ile ilgili WHOİSPROTECTİON.BİZ özel kayıt hizmetini iptal edebilir. Bu, Whois dizininin WHOİSPROTECTİON.BİZ 'ye sağladığınız adı, posta adresini, e-posta adresini ve telefon numarasını görüntülemeye başlayacağı anlamına gelir.


d. Ek Yönetim Ücretleri

WHOİSPROTECTİON.BİZ ; (i) WHOİSPROTECTİON.BİZ ’nin normal Hizmet kapsamı dışında gerçekleştirebileceği görevler, (ii) Hizmetleri sağlarken gereken ek süreler ve/veya masraflar ve/veya (iii) Sözleşmeye uymamanız durumunda sizden makul “yönetim ücretleri” veya “işlem ücretleri” alma hakkına sahiptir. Tipik yönetim veya işlem ücreti senaryolarına şunlar dahildir, ancak sınırlandırılamaz: (i) Ek kişisel zaman ve ilgi gerektiren müşteri hizmetleri durumları, (ii) WHOİSPROTECTİON.BİZ çalışanları tarafından veya WHOİSPROTECTİON.BİZ tarafından şirket dışına sürdürülüyor olması fark etmeksizin muhasebe veya yasal hizmetler gerektiren ihtilaflar, (iii) Hizmet masrafları, WHOİSPROTECTİON.BİZ tarafından Size, Bankanıza veya Ödeme Yöntemi işlemcisine yapılan ters ibrazlar veya başka ödeme ihtilafları sonucu tüm masrafları ve ücretleri deme. Bu yönetim ücretleri ve işlem ücretleri Alan Adı Kayıt Kuruluşunuza kaydettiğiniz Ödeme Yöntemi kullanılarak faturalandırılacaktır.


Bu Sözleşme ile ilgili veya bu Sözleşmeden doğan davalarda jüri yargılamasına ilişkin hakkınızdan feragat etmeyi kabul edersiniz.


6. SORUMLULUK SINIRLANDIRMASI


HİÇBİR DURUMDA WHOİSPROTECTİON.BİZ , NEDENİNİN NE OLDUĞU FARK ETMEKSİZİN BU SÖZLEŞME, ALAN ADI KAYIT BİLGİLERİ, WHOİSPROTECTİON.BİZ WEB SİTESİNİN VEYA MATERYALLERİN KULLANIMI VEYA KULLANILAMAMASI VE WEB SİTESİNİN İÇERİĞİ VEYA WHOİSPROTECTİON.BİZ WEB SİTESİNİN BAĞLI OLDUĞU DİĞER WEB SİTELERİ YA DA KİŞİSEL OLARAK TANIMLANABİLEN BİLGİLERİN WHOİSPROTECTİON.BİZ ’YE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFA SAĞLANMASI İLE İLGİLİ HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, CEZAİ, ÖZEL VEYA BAĞLI ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. İDDİA EDİLEN SORUMLULUĞUN SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL, GARANTİ, İHMAL, KATI SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR TEMELE DAYANDIRILMASINA BAKILMAKSIZIN, WHOİSPROTECTİON.BİZ BU ZARARLARIN MEYDANA GELEBİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMIŞ VE BU ZARARLAR MAKUL OLARAK ÖNGÖRÜLMÜŞ OLSA DAHİ, BU SINIRLAMA GEÇERLİDİR. BAZI YARGI MAKAMLARI BAĞLI VEYA ARIZİ ZARARLARLA İLGİLİ OLARAK SORUMLULUK SINIRLANDIRMASINA VEYA SORUMLULUĞUN ORTADAN KALDIRILMASINA İZİN VERMEDİĞİNDEN WHOİSPROTECTİON.BİZ 'NİN BU YARGI MAKAMLARINDAKİ SORUMLULUĞU, YASAL OLARAK İZİN VERİLEN EN KÜÇÜK MİKTARLA SINIRLI OLACAKTIR.


WHOİSPROTECTİON.BİZ 'NİN AŞAĞIDAKİ NEDENLERDEN DOLAYI MEYDANA GELEN KAYIP VEYA SORUMLULUKTAN FERAGAT ETTİĞİNİ ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ:


 • i. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİN KASITSIZ İFŞASI VEYA ÇALINMASI;
 • ii. WEB SİTELERİMİZE VEYA BAĞLI ALAN ADI KAYIT KURULUŞLARIMIZIN WEB SİTELERİNE ERİŞİM GECİKMELERİ VEYA KESİNTİLERİ;
 • iii. SİZ VE WHOİSPROTECTİON.BİZ ARASINDA VERİLERİN İLETİLMEMESİ VEYA HATALI İLETİLMESİ;
 • iv. ÖZEL BİR ALAN ADI KAYIT BİLGİLERİNİN HERHANGİ BİR NEDENDEN DOLAYI YENİLENEMEMESİ;
 • v. WHOİSPROTECTİON.BİZ HESABINIZIN VEYA HERHANGİ BİR WHOİSPROTECTİON.BİZ HİZMETİNİN YETKİSİZ KULLANIMI;
 • vi. WHOİSPROTECTİON.BİZ 'DEN KAYNAKLANAN HATALAR, İHMALLER VEYA YANLIŞ İFADELER;
 • vii. SİZE VEYA ÖZEL ALAN ADI KAYDINIZA İLETİLEN E-POSTA İLETİLERİNİN SİLİNMESİ, KAYDEDİLEMEMESİ, İŞLENEMEMESİ VEYA BU İLETİLERLE İLGİLİ EYLEMLER;
 • viii. WHOİSPROTECTİON.BİZ HESABINIZLA İLGİLİ GÜNCELLENEN BİLGİLERİ İŞLEME VE/VEYA
 • ix. SİZDEN VEYA ARACILARINIZDAN (İZNİNİZİN OLUP OLMAMASI FARK ETMEKSİZİN) KAYNAKLANAN EYLEMLER VE İHMALLER.

7. TAZMİN ETME

Bu Sözleşmeden doğan veya bu Sözleşmeyle herhangi bir şekilde ilişkisi olan makul avukatlık ücretleri, burada WHOİSPROTECTİON.BİZ tarafından sağlanan hizmetler , WHOİSPROTECTİON.BİZ web sitesi, WHOİSPROTECTİON.BİZ hesabınız, alan adı kayıt bilgilerinizin kullanımı ve/veya dispute policy ile bağlantılı olarak ortaya çıkan ihtilaflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hak iddialarına, taleplere, sorumluluklara, kayıplara, zararlara veya masraflara karşı WHOİSPROTECTİON.BİZ ’yi, ana şirketlerini, bağlı şirketlerini, yan kuruluşlarını, paydaşlarını, aracılarını, müdürlerini, yöneticilerini, çalışanlarını ve Alan Adı Kayıt Kuruluşunuzu savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul edersiniz.


8. WHOİSPROTECTİON.BİZ GARANTİ SORUMLULUK REDDİ


WHOİSPROTECTİON.BİZ , ANA ŞİRKETLERİ, YAN ŞİRKETLERİ, BAĞLI KURULUŞLARI, PAYDAŞLARI, ARACILARI, MÜDÜRLERİ, YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARI; TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI İLE İLGİLİ ÖRTÜK GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BU SÖZLEŞMEYLE, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HİZMETLE, WHOİSPROTECTİON.BİZ WEB SİTESİYLE VEYA WHOİSPROTECTİON.BİZ WEB SİTESİNE BAĞLI HERHANGİ BİR BAŞKA WEB SİTESİYLE İLİŞKİLİ TÜM AÇIK VEYA ÖRTÜK BEYANLARDAN VE GARANTİLERDEN AÇIKÇA FERAGAT EDER. TÜM WHOİSPROTECTİON.BİZ HİZMETLERİ VE WHOİSPROTECTİON.BİZ WEB SİTELERİ "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANIR. WHOİSPROTECTİON.BİZ HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ABONELİĞİNİZ VE KULLANIMINIZ İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİTTİR. BAZI YARGI MAKAMLARI ÖRTÜK GARANTİLERDEN FERAGAT ETMEYE İZİN VERMEZ. BU NEDENLE YUKARIDAKİ FERAGAT SİZİN İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR.


9. TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKA


Bu Sözleşmenin, gizlilik politikası ve WHOİSPROTECTİON.BİZ web sitesi dahilindeki tüm içeriklerin ve materyallerin, Birleşik Devletler'in çeşitli telif hakkı, patent, ticari marka, hizmet markası ve ticari sır kanunları, diğer geçerli mülkiyet hakları ve kanunları ile korunduğunu ve WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin bu içerikler ve materyallerle ilgili haklarının açıkça saklı olduğunu anlar ve kabul edersiniz.


Hangi nedenle olursa olsun, WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin açık ve yazılı bir izni olmadan yukarıda bahsedilen içerik ve materyalleri kullanmanızın yasak olduğunu anlar ve kabul edersiniz. Herhangi bir telif hakkı, patent, ticari marka, hizmet markası veya diğer mülkiyet hakkı veya lisans altında size hiçbir lisans veya hak verilmez veya bu Sözleşme ile veya başka bir şekilde size bir yetki verilmez.


10. MUHTELİF HÜKÜMLER


a. Bölünebilirlik; Yapı; Sözleşmenin Bütünü

Bu Sözleşmenin tarafları tamamen veya kısmen yasal olmaktan çıkarsa, dava edilemez duruma gelirse veya hükümsüz olursa bu hükümler; bu Sözleşmenin hükümlerinin yasal olmasını, yürürlükte kalmasını ve geçerli olmasını devam ettirmek için gereken en sınırlı kapsamda değiştirilecektir ve Sözleşmenin hükümlerinin bundan etkilenmemesi veya zarar görmemesi sağlanacaktır. Buradaki üst başlıklar bu Sözleşmenin bir bölümü olarak kabul edilmeyecektir. Bu Sözleşmeyi referans aldığı politikalarla birlikte kabul edersiniz ve bu Sözleşme, burada öngörülen hizmetlerle ilgili olarak Siz ve WHOİSPROTECTİON.BİZ arasında kabul edilen tek ve tam sözleşmedir.


b. Geçerli Kanun; Mahkeme Yeri; Jüri Duruşmasından Feragat

Bu Sözleşme, yasal kuralların çelişmesi hariç, her konuda Delaware eyalet kanunlarına ve mahkeme kararlarına tabi olacaktır. Yukarıda sağlanan durum haricinde, bu Sözleşme ile ilgili veya bu Sözleşmeden doğan tüm davalar yalnızca Delaware Eyalet mahkemelerinde görülecektir. Alan adı kayıt ihtilaflarıyla ilgili mahkeme kararlarını yalnızca Delaware Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi’ne göndermeyi kabul edersiniz. Bölgenin neresi olduğu fark etmeksizin bu Sözleşme ile ilgili veya bu Sözleşmeden doğan davalarda jüri yargılamasına ilişkin hakkınızdan feragat etmeyi kabul edersiniz.


c. Bildirimler

WHOİSPROTECTİON.BİZ 'den Size yapılacak tüm bildirimler, WHOİSPROTECTİON.BİZ 'ye sağladığınız e-posta adresine gönderilecektir. E-posta ile yapılan bildirimler WHOİSPROTECTİON.BİZ tarafından e-posta ile gönderildikten sonra yirmi dört (24) saat kadar geçerli olacaktır. Bu durum, WHOİSPROTECTİON.BİZ e-posta adresinin geçersiz olduğuna ilişkin bildirim almamış olmasına bağlıdır. WHOİSPROTECTİON.BİZ Size birinci sınıf veya taahhütlü, iadeli taahhütlü posta ile bildirim gönderebilir. WHOİSPROTECTİON.BİZ 'ye göndereceğiniz tüm bildirimler taahhütlü, iadeli taahhütlü posta olarak veya izlenebilir kurye ile şu adrese gönderilecektir:


FBS Inc.

 Karakız Sok.

No:6 Baykal Gazimağusa

 KKTC

Tel: + 90 850 200 0 444

Email: info@fbs.com.tr


Taahhütlü posta veya izlenebilir kurye ile gönderilen bildirimler postaya verilme tarihinden itibaren beş (5) gün süresince geçerli olacaktır.


d. Sigorta

Alan adınızı WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin ihmalinden (ve üçüncü tarafın boşluktan yararlanarak yaptığı sahtekârlıktan veya başka türlü ihmallerden veya kötü niyetli hareketinden) kaynaklanan nedenlerle üçüncü tarafa kaybetme ihtimaliniz çok düşük olsa da, böyle bir kayıp durumunda şu anda Amerikan Uluslararası Sigorta Şirketi tarafından sağlanmakta olan WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin Profesyonel Sorumluluk Sigortası Politikası tarafından sigortalanabilirsiniz. Elbette her hak talebinde alan adının o zamanki sahibiyle ilişkili durumlar ve soruşturmalar söz konusu olacaktır. Sigorta hak talebi kapsamında olduğuna inandığınız durumlar varsa lütfen bu durumu taahhütlü posta, iadeli taahhütlü posta ile yazılı olarak (söz konusu hak talebi ile ilgili dayanağınızla) şu adrese bildirin:


FBS Inc.

 Karakız Sok.

No:6 Baykal Gazimağusa

 KKTC

Tel: + 90 850 200 0 444

Email: info@fbs.com.tr


e. Tazminat

Alan adınızı kayıt bilgilerinizi WHOİSPROTECTİON.BİZ 'nin kasti olarak yaptığı kötü niyetli hareketten dolayı üçüncü tarafa kaybetme ihtimaliniz çok düşük olsa da, böyle bir kayıp durumunda Alan Adı Kayıt Kuruluşunuz ("Tazmin Eden Taraf"), Alan adı kayıt bilgilerinizin kaybı nedeniyle ortaya çıkan tüm hak taleplerinden, davalardan, işlemlerden, hukuki işlemlerden veya taleplerden kaynaklanan tüm kayıpları, zararları veya masrafları (makul avukatlık ücretleri de dahil) tazmin edecek ve sizin bunlardan zarar görmenizi önleyecektir. Bu Bölüm 10(e) uyarınca söz konusu tazminat yükümlülükleri aşağıdaki şartlara bağlıdır:


 1. i. WHOİSPROTECTİON.BİZ 'ye ve Tazmin Eden Tarafa yazılı olarak hak talebini, talebi ve eylemi derhal bildirin ve masrafları ve giderleri kendisine ait olmak üzere, bu konu hakkında Tazmin Eden Tarafa makul yardımı sağlayın ve
 2. ii. Tazmin Eden Taraf, kendi isteğine bağlı olarak, bu hak talebi, talep veya eylem konusundaki tüm uzlaşmalara karşı savunmayı kontrol etme ve yönlendirme hakkına sahiptir

Tazminatla ilgili tüm bildirimler WHOİSPROTECTİON.BİZ ile ilgili olarak bu Sözleşmenin Bölüm 10(c)'sine uygun şekilde gönderilecektir. Alan Adı Kayıt Kuruluşunuzla ilgili olarak, tazminata ilişkin bildirimler, Alan Adı Kayıt Kuruluşunuzun Alan Adı Kayıt Sözleşmesi bildirim hükümlerine uygun şekilde gönderilmelidir.


f. Sözleşmenin Şartları; Sürekliliği

Bu Sözleşmenin şartları, WHOİSPROTECTİON.BİZ sizin adınıza herhangi bir alan adı için Alan Adı Kayıt Kuruluşu olmaya devam ettiği sürece geçerli olmaya devam edecektir. Bölümler 5 (İletişimleri İletme), 6 (Sorumluluk Sınırlandırması), 7 (Tazmin Etme), 8 (Garanti Sorumluluk Reddi) ve 10 (Muhtelif Hükümler) bu Sözleşme feshedildikten veya süresi sona erdikten sonra geçerli olmaya devam edecektir.