Domain sahibine ulaşmak için posta kutumuza gelen talepleri / e-mail bildirimlerini kabul etmiyoruz. .
Domain sahibi ile iletişime geçmek için Domain Sahibine Ulaşın.

TİCARİ MARKA VE/VEYA TELİF HAKKI İHLALİ POLİTİKASI


1 Ocak 2014


I. Ticari Marka ve/veya Telif Hakkı İhlali Politikasına Genel Bakış


Whoisprotection.biz fikri mülkiyet haklarının korunmasını destekler. Ticari marka sahibi, hizmet markası veya telif hakkı sahibi olmanız fark etmeksizin Whoisprotection.biz yasal haklarınızı koruma konusunda size yardımcı olacağına söz verir. Ayrıca ticari marka ve/veya telif hakkı ihlaline ilişkin hak taleplerini değerlendirmek üzere aşağıdaki politikaları hazırlamıştır.


II. Ticari Marka ve Telif Hakkı ile ilgili Hak Talebinde Bulunulması


A. Alan adı ticari markayı ihlal ederse;

Whoisprotection.biz hizmetlerini kullanan bir alan adının ticari markanızı (veya müşterilerinizin ticari markalarını’) veya hizmet marka haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız lütfen sizden şu bilgileri sağlayarak abuse@whoisprotection.biz ile iletişime geçin.


 1. •Ticari marka sahibinin adı ve soyadı, e-posta adresi ve telefon numarası
 2. •Ticari marka adı ve federal ticari marka kayıt numarası
 3. •Ticari markanın tescilli olduğu ülke
 4. • Ticari marka sahibi veya ticari marka sahibinin yetkili temsilcisinin yeminli iyi niyet beyanı; ihlal ettiği iddia edilen kişi tarafından ticari markanın kullanımının (i) ticari marka sahibinin ’ haklarını ihlal ettiğini ve (ii) savunulamaz olduğunu ifade eder.

B. Web sitesi içeriği ticari markayı ihlal ederse;

Whoisprotection.biz hizmetini kullanan bir alan adıyla ilişkili bir web sitesinin ticari markanızı (veya müşterinizin markaları’) veya hizmet marka haklarınızı ihlal eden içeriğe sahip olduğunu düşünüyorsanız lütfen sizden şu bilgileri sağlayarak abuse@whoisprotection.biz ile iletişime geçin.


 1. • Ticari marka sahibinin adı ve soyadı, e-posta adresi ve telefon numarası
 2. • Ticari marka adı ve federal ticari marka kayıt numarası
 3. • Ticari markanın tescilli olduğu ülke
 4. • İhlal edildiği iddia edilen içeriğin bulunduğu yerin tam URL'si
 5. • Ticari marka sahibi veya ticari marka sahibinin yetkili temsilcisinin yeminli iyi niyet beyanı; ihlal ettiği iddia edilen kişi tarafından ticari markanın kullanımının (i) ticari marka sahibinin ’ haklarını ihlal ettiğini ve (ii) savunulamaz olduğunu ifade eder.

C. Web sitesi içeriği telif hakkını ihlal ederse;

Whoisprotection.biz hizmetlerini kullanan bir alan adıyla ilişkili bir web sitesinin iyi niyetli olarak telif haklarınızı (veya müşterilerinizin’ telif haklarını) ihlal eden materyaller içerdiğine inanıyorsanız lütfen http://whoisprotection.biz/ReportAbuse.aspx üzerinden bildirimde bulunun. Bu formda şu bilgileri sağlamanız gerekecektir:


 1. • Telif hakkı sahibinin adı ve soyadı, e-posta adresi ve telefon numarası
 2. • Federal telif hakkı kayıt numarası, varsa
 3. • Telif hakkının tescilli olduğu ülke
 4. • Telif hakkına sahip içeriğin bulunduğu yerin tam URL'si (varsa)
 5. • Telif hakkı ihlal edilen içeriğin bulunduğu yerin tam URL'si
 6. • Telif hakkı sahibi veya telif hakkı sahibinin yetkili temsilcisinin yeminli iyi niyet beyanı; ihlal ettiği iddia edilen kişi tarafından telif hakkının kullanımının (i) telif hakkı sahibinin ’ haklarını ihlal ettiğini ve (ii) savunulamaz olduğunu ifade eder.

III. Talep İşleme

Yukarıda Bölüm II A – C'de belirtilen İhlal Bildirimini tamamladıktan sonra, Whoisprotection.biz kendi takdirine bağlı olarak şikayetçi taraftan talep ettiği ek destekleyici bilgilerle birlikte göndererek Whoisprotection.biz soruşturma başlatabilir